Ліцензії та сертифікати

 

Майбутній фахівець повинен бути всебічно розвинутою особистістю третього тисячоліття!
 
Для виходу нашої держави на сучасний рівень світової цивілізації необхідне формування нової національної еліти, серед якої чільне місце належить майбутній науково-технічній інтелігенції.  Протягом останніх років в Україні спостерігається активний розвиток міжнародної співпраці у всіх сферах, тому  оновлення вітчизняної освіти не може відбуватися без урахування цих тенденцій. Швидкі темпи розвитку сучасної науки і техніки та зростання кількості інформації у світі потребують якісно нового рівня викладання як базових, так і фахових дисциплін, забезпечення інтелектуальної, психологічної, моральної та мотиваційної готовності до життєдіяльності в нових умовах усіх учасників навчально - виховного процесу.
 
           Саме підготовкою висококваліфікованих спеціалістів займається
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Роменський коледж СНАУ 2013 - © 2020