Викладацький склад 2

Циклова комісія

«ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН»

Спеціальність: 5.03050801 "Фінанси і кредит"

Напрям підготовки: 6.030508 "Фінанси і кредит"

Голова циклової комісії:

Дрозденко

 Тетяна Михайлівна

викладач І категорії,

Сумський національний аграрний університет

спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – економіст організатор;


Войтенко Наталія Петрівна

 спеціаліст ІІ категорії,

Сумський національний аграрний університет, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст з бухгалтерського обліку;


Завгородня Наталія В’ячеславівна

спеціаліст ІІ категорії,

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського Харківський авіаційний інститут, спеціальність «Економіка і підприємство», кваліфікація – бакалавр з економіки і підприємства; спеціальність «Фінанси», кваліфікація – спеціаліст з фінансів;


Іващенко Оксана Мирославівна 

викладач І категорії,

Львівський ордена Леніна державний університет ім. Франка, спеціальність «Механік», кваліфікація – механік;


Коваленко Оксана Андріївна

 спеціаліст,

Сумський національний аграрний університет, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст з бухгалтерського обліку,


Муращенко Аліна Олександрівна

 спеціаліст ІІ категорії,

Сумський національний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту;


Шкіль Сергій Олександрович

 викладач І категорії,

Сумський державний університет, спеціальність «Фізична електроніка»,  кваліфікація – інженер-фізик;


 

 Роменський коледж СНАУ 2013 - © 2018