Відділення заочного навчання

Відділення заочного навчання


 

Завідувач відділення заочного навчання Прокопенко Юрій Олексійович


 

Найбільш мобільною і гнучкою на сьогоднішній день є підготовка спеціалістів за заочною формою навчання, адже людина може отримати необхідні знання або скоригувати освіту без відриву від виробництва.

Коледж заочно гтує молодших спеціалістів за спеціальністю:

 • 208 «Агроінженерія»  (Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва) – термін навчання 2 роки 10 місяців.

Навчання здійснюється за державним замовленням ( цільовий прийом) та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Вступники, які здобули повну загальну освіту у  2008 році і пізніше повинні подати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2008 або 2009, або 2010 або 2011 роках.

Особи, які здобули повну загальну освіту у 2007 році і раніше мають право подати сертифікат УЦОЯО або здати вступні екзамени у коледжі.

Обов’язковим конкурсним предметом на всі спеціальності є українська мова та література. Другим предметом є математика.

Навчальний процес на заочному відділенні забезпечують 37 викладачів з відповідною вищою освітою та достатнім виробничим стажем роботи, високим педагогічним досвідом і методичною майстерністю.

Вивчаються нормативні дисципліни, які складаються з циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін і циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін.

Технічна творчість і дослідницька робота також є важливим напрямком роботи педагогічного колективу, співробітників і студентів коледжу.

Основними напрямками розвитку відділення є:

 • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
 • оновлення та поповнення матеріально-технічної бази відділення;
 • підвищення якості підготовки фахівців з використанням сучасних комп’ютерних технологій;
 • вдосконалення підготовки студентів.

Ведуча роль роботи зі студентами-заочниками належить навчальній діяльності, де завдання викладача не вичерпується тільки передаванням знань студентам, а й вихованням у них самостійності при вивченні програмного матеріалу.

Для студентів заочної форми навчання передбачено лекційно-екзаменаційна сесія терміном 30-40 календарних днів на навчальний рік, тому настановні, оглядові, лабораторні, практичні, контролюючі заняття, що проводяться зі студентами, плануються викладачами так, щоб максимально зосередити увагу студентів на засвоєнні навчального матеріалу відповідно до навчальних планів і програм з навчальних дисциплін. А у міжсесійний період вони виконують передбачені навчальними планами курсові та домашні контрольні роботи, готуються до складання іспитів і заліків, що виносяться на екзаменаційну сесію.

У вільний від занять час студенти мають змогу проявити свої таланти та здібності у гуртках технічної творчості, художній самодіяльності та в спорті.

В подальшому випускники мають можливість продовжити навчання в вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації, де отримують вищу освіту. А оскільки Роменський коледж є структурним підрозділом Сумського національного аграрного університету, випускники відділень мають можливість продовжити навчання в університеті по ступеневій підготовці ( без сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання) з галузі знань «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та «Облік і аудит», «Фінанси».

Обсяг, структура і якість знань, умінь та навичок випускників заочного відділення відповідають вимогам державних стандартів освіти, встановлених для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Завдяки міцним професійним знанням, здобутим у коледжі, студенти-заочники можуть отримати високооплачувані посади з обраної спеціальності в підприємствах різних форм власності.

Випускники коледжу-компетентні фахівці, які відіграють важливу роль у розвитку ринку праці України і працюють практично у всіх сферах господарювання та галузях економіки.

         На сьогоднішній день на базі Роменського коледжу Сумського НАУ працює Роменський поліграфічно – інформаційний відділ інституту заочної освіти Сумського національного аграрного університету, де студенти заочної форми навчання здобувають вищу освіту без виїзду до м. Суми.

Інститут  заочної освіти Сумського НАУ на базі Роменського коледжу  готує спеціалістів за слідуючими напрямками:

 • Процеси, машини та обладнання
 • Енергетика та електротехнічні системи в АПК
 • Фінанси і кредит
 • Маркетинг

Абітурієнти, які вступають до СНАУ на основі диплому молодшого спеціаліста, зараховуються на 3 і 4 курси.

Для вступу до СНАУ необхідно пройти заочні підготовчі курси  (для ліквідації різниці в навчальних планах).

Для зарахування на курси подаються слідуючі документи:

 • Копія диплому і додатку до диплому;
 • Копія паспорта ( 1,2,11 сторінки);
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія квитанції на 685 грн ( за підготовчі курси);
 • Заява на підготовчі курси ( подання особисто);


 

Більш детальну інформацію можна отримати зателефонувавши за номером телефону:                                      097-24-77-895   Юрій ОлексійовичРоменський коледж СНАУ 2013 - © 2020