Сторінка психолога

Шевченко Вікторія Євгеніївна

Практичний психолог Роменського коледжу СНАУ

Стаж роботи – 16 років

Стаж роботи практичним психологом – 6 років

Освіта – Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Спеціальність « Соціальний педагог. Практичний психолог»

 

В останні двадцять років однією з головних тенденцій розвитку освіти в світі є підвищення її якості. Не викликає сумнівів, що XXI є століттям знань, інформації, стрімкого розвитку нових технологій. З усією очевидністю це вимагає розширення масштабів і зростання рівня освіти, поліпшення якості підготовки фахівців, а головне – розвитку самої людини, її творчих здібностей. Відповідно до запитів часу відбуваються кардинальні реформуючі  процеси в системі освіти.

Успішність навчання студентів у вищих навчальних закладах багато в чому визначається реальними умовами їх життєдіяльності, характером виникаючих у процесі навчання проблем і можливостями їх вирішення адміністрацією, а також психологічною службою закладу.

 

096-122-45-15

vita.tol1980@yandex.ru

 

Психологічна служба ВНЗ працює за такими напрямками:

 • психологічну діагностику ( індивідуальну та групову);
 • консультування  (індивідуальне та групове);
 • психологічна профілактика та просвіта;
 • соціально-психологічну адаптацію студентів у навчально-професійній діяльності;
 • корекційно-відновлювальна та розвивальна робота;
 • навчальна діяльність;
 • організаційно-методична робота;
 • зв’язки з громадськістю.
 • проведення тренінгів, годин психолога.

Робота зі студентами має такі компоненти: 

 • проведення тематичних бесід;
 • круглі столи;
 • конференції з випускниками;
 • реалізації різноманітних проектів;
 • формування в свідомості молодих людей національного культу, соціально активної, здорової та духовно багатої особистості, впровадження здорового способу життя;
 • запобігання негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку;
 • організація роботи зі студентами, які мешкають у гуртожитку;
 • моніторинг психологічних проблем студентів гуртожитку.

Основні завдання практичного психолога

в роботі з педагогічним колективом:   

 • проведення різних комунікативних тренінгів ефективної взаємодії;
 • проведення семінарів;
 • допомогу молодим викладачам, особливо тим, хто не має спеціальної педагогічної освіти, в адаптації до умов нової професійної діяльності.
 • психологічна просвіта: створення психологічного лекторію для викладачів, підготовка необхідних методичних рекомендацій, бесіди на психологічні теми;
 • розв’язання конфліктних ситуацій.

Напрямки роботи з батьками: 

 

 • психологічна просвіта батьків;
 • бесіди з батьками за різними тематиками;
 • індивідуальні та групові консультації;
 • виступ на батьківських зборах;
 • розв’язання конфліктних ситуацій у  системах батьки  -студент, викладач-батьки.

           Також постійно надається психологічна допомога всім учасникам навчально-виховного процесу: психологічні засоби сприяють формуванню морально-психологічного клімату в колективі та оптимальному використанню вікових та індивідуальних особливостей студентів.

 

КОРИСНІ   ПОСИЛАННЯРоменський коледж СНАУ 2013 - © 2020