Навчальна робота

Методична проблема:
«Застосування "хмарних" технологій в навчально-виховному процесі для підготовки сучасного спеціаліста»

Методичні проблеми викладачів коледжу

Організація навчального процесу та роботи методичного кабінету

Закони України

► Про освіту

► Про фахову передвищу освіту

► Про вищу освіту

► Про загальну середню освіту

► Про розроблення державних стандартів вищої освіти

► Перелік галузей знань і спеціальностей,

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

► Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266

 

► Про поновлення та відрахування

► Телефонний довідник МОН

► ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ

► Інститут модернізації змісту освіти

 

Навчальні плани спеціальностей

► 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

► 072 « Фінанси, банківська справа та страхування»

► 208 «Агроінженерія»

 

► Навчально-методичний комплекс (методичний куточок)

► Вимоги щодо оформлення

 Зразки оформлення

► Форми документів

► Інформація по НМК

 НМК викладачів

 

 

Плани роботи

► Педагогічної ради

► Методичної ради

► Плани роботи відділень

► Перспективні плани

► Графіки проведення відкритих занять, позааудиторних заходів та написання ДКР

 

Атестація педагогічних працівників

► Типове положення

► Кваліфікаційні характеристики професій (посад)

► План атестації працівників

► Про результати атестації

 

Конкурс "Педагогічий Оскар"

► Положення про конкурс 

 

 

 

 

 Роменський коледж СНАУ 2013 - © 2020