Фінанси та кредит


Відділення «Фінанси і кредит»

 

 

  Завідувач відділення
Дяченко Юрій Петрович

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування»  (0305 «Економіка і підприємництво»)

 

Спеціальність 072 « Фінанси, банківська справа та страхування» (5.03050801 «Фінанси і кредит»)

 

        Навчання у Роменському коледжі Сумського національного аграрного університету – це свята і будні молодої людини, сповнені мрій і бажань, можливостей і задумів. Студентські роки – найкращі роки життя. Не позбавляй себе змоги відчути красу, неповторність і сенс років навчання.

 

Шкіль Сергій Олександрович  ін. – викладачі спеціальних дисциплін.
Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають державним стандартам.  
 Відділення  починає свою історію з 1993 року, за цей час підготовлено близько 1000 організаторів комерційної діяльності та 270 фінансистів. Відділення здійснює підготовку за спеціальністю: «Фінанси і кредит». Теоретичну і практичну підготовку майбутніх фахівців здійснюють викладачі з великим практичним досвідом, серед яких 65% мають вищу та першу категорію:  Дрозденко Тетяна Михайлівна, Войтенко Наталія Петрівна, Завгородня Наталія В’ячеславівна, Коваленко Оксана Андріївна,  Муращенко Аліна Олександрівна, Іващенко Оксана Мирославівна,

     Значна увага приділяється вивченню спеціальних дисциплін, зокрема такі як: банківські операції, податкова система, фінанси, гроші та кредит, бюджетна система, бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках, страхові послуги, інформаційні системи і технології  у фінансово-кредитних установах, казначейська справа, охорона праці, контроль і ревізія, фінансовий облік.

Навчальним планом передбачено проходження навчальних практик:

- з інформаційних систем та технологій у фінансово-кредитних установах;

- з бухгалтерського обліку;

- з податкової системи;

- з інформатики і комп’ютерної техніки;

- з економічного аналізу;

- з бухгалтерського обліку і звітності у комерційних банках;

- з банківських операцій;

- з інформатики і комп’ютерної техніки;

 - з фінансів підприємства.

Студенти відділення мають можливість працювати у комп’ютерних класах, використовуючи програмне забезпечення: 1С: Бухгалтерія, Парус – Підприємство 7.40, 1 ДФ, ін. 

Але разом з цим повинна бути і особиста зацікавленість студента у знаннях  за принципом – це мені потрібно, це мені цікаво, я хочу це знати. І таких студентів у нас багато – близько 40% навчається на    «добре» та "відмінно".

Навчальним планом передбачена переддипломна практика тривалістю чотири тижні. Практика проводиться у базових сільськогосподарських та інших підприємствах різних форм власності. В коледжі налагоджені  зв’язки з  Державною податковою інспекцією, фінансовими відділами та контрольно - ревізійними управліннями Сумської області та районів, що дозволяє вирішувати питання практичної підготовки студентів на  високому рівні.

Колектив відділення вважає своїми найголовнішими завданнями – удосконалення рівня підготовки студентів та надання студентам сучасних знань з метою  забезпечення високого професійного рівня майбутніх фахівців.

Молодший  спеціаліст з фінансів і кредиту повинен вміти:

▪      Організовувати  інвестиційну діяльність  підприємства;

▪      Одержувати кредити в комерційних банках;

▪      Проводити страхування майна підприємства;

▪      Складати фінансову звітність підприємства;

▪      Аналізувати фінансовий стан підприємства;

▪      Планувати прибуток і рентабельність;

▪      Контролювати використання бюджетних коштів;

▪      Проводити фінансові операції з нерухомістю.

Навчаючись у коледжі студенти здобувають робітничі професії: оператор комп’ютерного набору, конторський службовець (бухгалтерія), водій категорії «В».


 

Студенти мають змогу навчаючись у коледжі, додатково  здобувати вищу освіту у Сумському національному аграрному університеті.
Випускники відділення   можуть продовжити навчання за скороченим терміном, вступивши на 3-4 курс Сумського національного аграрного університету  та ін. ВНЗ за освітньо - кваліфікаційним рівнем – бакалавр, спеціаліст, магістр

Студенти відділення беруть активну участь у художній самодіяльності та спортивному житті колледжу, серед них:
Дженай Тетяна, Кошелєва Вікторія, Литвинова Олександра, Гопка Вікторія, Кириченко Дар’я,  Шкабурда Анна, Холоша Аліна, Зубко Марина, Батіжевський Владислав, Щава Лєна Дем’яненко Ірина, Острішко Надія, Фролова Марина, Каретник Ірина, Біліченко Тетяна, Сітак Ірина та ін.
  Роменський коледж СНАУ 2013 - © 2018