Електрифікація і автоматизація сільського господарства

 

Відділення «Електрифікація і автоматизація АПК»
 
 
 
 
Завідувач відділення
Дяченко Юрій Петрович
 
 

Галузь знань 14 «Електрична інженерія»

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (5.10010102 «Монтаж, обслуговування, ремонт електротехнічних установок в АПК»)
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Кваліфікація: технік-електрик сільськогосподарського виробництва
Термін навчання:

 • на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців
 • на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців

Викладацький склад відділення – відділення очолює Дяченко Юрій Петрович. Викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.
Природничо-наукові та спеціальні дисципліни викладають: голова циклової комісії
Тесленко Сергій Петрович
Коваленко Юлія Миколаївна
Сердюк Іван Вікторович
Гайдук Володимир Петрович
Студенти відділення електрифікації довірені досвідченим кураторам: Хуторній Віті Григорівні, Литовкі Максиму Володимировичу, Пелипенку Сергію Васильовичу, Рак Віті Андріївні.
Всі вони викладачі, спеціалісти вищої категорії. Досвідчені педагоги і наставники.
Практичну підготовку майбутніх техніків електриків у сучасно-обладнаних лабораторіях проводить старший лаборант Харченко Григорій Федорович
Технічну підтримку і велику кількість «паперової» роботи виконує лаборант відділення Поповиченко Ольга Вікторіна
Всі співробітники відділення досвідчені викладачі, мають значний виробничий та педагогічний стаж, активно працюють зі студентами, доносячи їм в доступній формі знання і уміння, якими вони володіють. Велику увагу викладачі відділення приділяють вдосконаленню методичної та матеріально-технічної бази відділення.

 

Навчальна робота

 

Відділення готує техніків-електриків для роботи в державних, колективних сільськогосподарських та фермерських господарствах агропромислового комплексу, ремонтно-обслуговуючих підприємствах, на посадах начальника виробничого підрозділу, дільниці, цеху, завідувача ремонтними майстернями, а також в розрахункових підрозділах, орендних і приватних господарствах як спеціаліст, керівник (організатор), виконавець і може працювати на посадах:

 • техніка-електрика (інженера) відділення, дільниці, господарства;
 • електродиспетчера;
 • електромеханіка;
 • електромеханіка дільниці;
 • лаборанта електромеханічних випробувань і вимірювань;
 • електромонтажника-налагоджувальника;
 • електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;
 • електромонтажника силових мереж та електроустаткуавння;
 • електромонтер з обслуговування підстанції;
 • електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту і автоматики;

Для якісної підготовки молодших спеціалістів кабінети і лабораторії відділення електрифікації обладнані необхідним обладнанням, інструментами та витратними матеріалами, як цього вимагає навчальна програма.

Практичне навчання

Особливу увагу викладацький колектив відділення приділяє практичному навчанню, формуванню у студентів професійних вмінь і навичок. Для цього в коледжі створена належна база для проведення навчальних практик. Виконувати слюсарні, токарні, механічні та зварювальні роботи студенти вчаться в навчальній майстерні, під керівництвом досвідчених майстрів виробничого навчання.В електромонтажних лабораторіях студенти здобувають навички по монтажу, технічному обслуговуванню та ремонту електротехнічного обладнання, силових, розподільчих мереж.

Передує самостійній практичній роботі – індивідуальне навчання студентів. На якому персонально з кожним студентом працює викладач, пояснюючи елементарні правила виконання певних робіт, пояснює правила техніки безпеки і охорони праці.
Перед виробничою практикою, студенти закріпляють свої навички на навчальному електротехнічному полігон, який знаходиться на території коледжу.
Виробничу та переддипломну практику студенти проходять в господарствах району та області, на енергоексплуатуючих підприємствах.
У вільний від занять час студенти мають змогу проявити свої таланти та здібності у гуртках технічної творчості, художній самодіяльності та в спорті.
По закінченню навчання студенти відділення отримують робітничі професії :

 • електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання;
 • оператор комп’ютерного набору;
 • водій автомобіля категорії В;

Студентське життя

Студенти відділення електрифікації займають активну позицію в житті коледжу.

Приймають участь у всіх заходах, які проводяться в навчальному закладі. Спортсмени неодноразово показували значні успіхи в змаганнях по футболу, волейболу.
З великим задоволенням і успіхами приймають участь в роботі художньої самодіяльності.
У вільний від занять час студенти мають змогу проявити свої таланти та здібності у гуртках технічної творчості, художній самодіяльності та в спорті. В гуртожитку створені комфортні умови для проживання.

Профорієнтаційна робота

В подальшому випускники віділення ЕАСГмають можливість продовжити навчання в вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації, де отримують вищу освіту. А оскільки коледж є структурним підрозділом Сумського національного аграрного університету, випускники відділення мають можливість продовжити навчання в університеті по ступеневій підготовці (без сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання) з галузі знань 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва ” за державним замовленням. Також радо зустрічає наших випускників Харківський національних технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка.
За 20-ти річну історію відділення підготувало майже 500 спеціалістів техніків-електриків, що є яскравим свідченням навчально-методичного потенціалу відділення. І ця кількість постійно зростає.Роменський коледж СНАУ 2013 - © 2020