Державне замовлення

Пропозиції щодо обсягів випуску та прийому за державним замовленням у 2015р.Роменський коледж СНАУ 2013 - © 2018